Uchwały Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. gen. S. Maczka w Bliżynie

  • w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018
  • w sprawie przyjęcia Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
  • w sprawie przyjęcia Pięcioletniej Koncepcji Pracy Szkoły
  • w sprawie przyjęcia Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły
  • w sprawie przyjęcia Szkolnego Planu Wychowawczo - Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018
  • w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
  • w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas II i III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 477

Utworzono dnia: 22.05.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

26.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas II i III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

26.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

26.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

26.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przyjęcie Szkolnego Planu Wychowawczo - Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przyjęcie Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przyjęcie Pięcioletniej Koncepcji Pracy Szkoły

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przyjęcie Szkolnego Planu Wychowawczo - Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przyjęcie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Uchwały

15.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

15.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika dodatkowye dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018